FORM BIỂU MẪU: PHIẾU THU, PHIẾU CHI, HÓA ĐƠN BÁN LẼ, PHIẾU NHẬP XUẤT KHO, GIẤY GIỚI THIỆU Cung cấp các loại form biểu mẫu có in sẵn thông tin như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán lẻ, phiếu nhập xuất kho, giấy giới thiệu của công ty, cùi xé, thẻ chấm công... và các loại form văn phòng phẩm giá rẻ khác. PHIẾU THU Bán và giao hàng tận nơi với số lượng lớn hoặc tổng đơn hàng từ 500.000đ, chúng tôi sẽ giao mẫu phiếu thu tận nơi sau đó mới thu tiền. "Phieu thu" là chứng từ dùng để xác nhận đã thu tiền của người khác một cách hợp lệ, dựa vào chữ ký trên phiếu phu khách hàng có thể làm bằng chứng sau này khi có sự tranh chấp về tiền bạc.   PHIẾU CHI "phieu chi" dùng để xác nhận đã chi tiền cho ai đó và chi cho mục đích gì đó, nó trái ngược với "phieu thu" là đem tiền về mình.   HÓA ĐƠN BÁN LẺ Hóa đơn bán lẻ dùng để kê đơn những loại hàng hóa, dịch vụ đã bán cho khách hàng. Hóa đơn bán lẻ có thể được tính vào chi phí cho công ty khi quyết toán thuế.   PHIẾU NHẬP, XUẤT KHO Phiếu nhập kho: là phiếu dùng xác nhận đã nhập hàng hóa vào trong kho, thông thường phiếu nhập kho chỉ sử dụng trong nội bộ để xác nhận tình trạng hàng hóa với nhau. Phiếu xuất kho: Xác nhận đã xuất hàng hóa ra khỏi kho cho ai, với mục đích gì, nhân viên thủ kho phải lưu lại phiếu xuất kho để làm bằng chứng khi kiểm kê tài sản trong kho.   GIẤY GIỚI THIỆU "giay gioi thieu" dung để xác nhận nhân viên đó thuộc công ty hay được công ty ủy thác làm một nhiệm vụ nào đó. Để xác nhận với khách hàng, đối tác mình đúng là người được công ty cử đến để thu tiền hoặc sửa chữa, làm một công việc nào đó mà nhân viên đó chưa được biết đến. Giấy giới thiệu cũng được làm bằng chứng khi có sự chanh chấp với nhau.       08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM