PHÂN TRANG GIẤY PHÂN TRANG còn được gọi là MIẾNG PHÂN TRANG (Colored Paper Stick) Phân trang theo màu để dể dàng tìm trang giấy khi cần, bạn có thể ghi nội dung ghi chú lên giấy phân trang. Bạn muốn báo giá sản phẩm giấy phân trang thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 08 3868 3537. Chúng tôi cung cấp đa dạng tất cả các loại giấy phân trang, bìa phân trang, giấy phản quang, giấy phân loại trang nhựa, miếng phân trang thương hiệu 3M Post-it, thương hiệu Pronoti 5 màu giá rẻ để đáp ứng theo yêu cầu của quý khách. Có nhiều loại giấy phân trang dùng để phân trang nhựa rất tiện dụng chuyên dùng để đánh dấu, phân trang tài liệu hồ sơ, sách, báo, từ điển. BÌA PHÂN TRANG Bìa phân trang thông thường được làm bằng nhựa có nhiều màu khác nhau, thông thường có các kích thước A4, A5 được kẹp chung tài liệu để dể dàng tìm kiếm theo chủ đề. Bìa phân trang có loại 10 lá, 12 lá, 24 lá, 31 lá sử dụng tùy theo tài liệu có nhiều hay ít.     08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM