Cung cấp các loại khăn giấy, giấy cuộn, giấy vệ sinh, khăn giấy hộp, khăn ướt, giấy ăn... cac loại giấy thông dụng khác.  08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM