• 9 / 
  • 18 / 
  • 27 / 
  • 36 / 

Máy tính khoa học FLEXIO Fx680VN

Máy tính khoa học FLEXIO Fx680VN

- 521 +8 tính năng
- Giải phương trình bậc 4
- Giải bất phương trình bậc 4
- Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn
- Tìm cực trị bậc 3
- Tìm phương trình đường thẳng
- Tính độ dài đoạn thẳng
Máy tính khoa học FLEXIO Fx590VN

Máy tính khoa học FLEXIO Fx590VN

- 453 + 2 tính năng
- Tính năng báo sắp hết pin
- Thực hiện phép chia lấy phần dư (chỉ hiển thị phần dư)
- Tìm ƯCLN, BCNN cho nhiều số
Máy tính FLEXIO CAL-01S

Máy tính FLEXIO CAL-01S

- Hiển thi 12 chữ số
- Kích thước 133 x 112m
Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)

NHÃN HÀNG THUỘC TẬP ĐOÀN THIÊN LONG