Giấy carbon | Giấy than Horse A4 CP-H01 (xanh/đen)

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨMChat với Flexoffice