Giấy văn phòng FlexOffice là giấy chất lượng cao, phù hợp với điều kiện văn phòng như lạnh , khô...giấy được phân phối toàn quốc, Giấy Flexoffice phù hợp cho máy in, máy fax, máy photo. Giấy A4, A3, A2, A1, A0. 08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM