BÌA HỒ SƠ Bìa file, bìa hồ sơ giúp giữ hồ sơ được sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Bìa hồ sơ còn tạo sự chuyên nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị gặp đối tác, giúp hình ảnh của bạn chuẩn mực hơn khi gặp đối tác... 08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM