Bút lông kim đầu bút lông kim được cấu tạo sợi nhựa polyacetal. Mực nước, nét chữ thanh mảnh 08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM