Bút gel là dạng bút chứa mực lỏng , đầu bút ít trơn như bút bi , viết được lên nhiều loại chất liệu trơn... 08.3868 3537

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM