Bìa lỗ | Bìa lỗ A4 Flexoffice FO-CS01 (Có viền màu, dày 0.045mm)

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨMChat với Flexoffice